Voorwaarden en Condities

In het algemeen 

Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van farmaceutische producten, met uitzondering van geneesmiddelen op recept, aan consumenten. Voor de verkoop van geneesmiddelen op recept, zie de rubriek “Verkoop van geneesmiddelen op recept”. De aankoopvoorwaarden vormen samen met de bestelling, bevestigd door een orderbevestiging, de volledige contractuele basis van de aankoop. De inkoopvoorwaarden en andere informatie zijn alleen beschikbaar in het Noors. Consumentenaankopen worden onder meer geregeld in

 • de wet op de verwerving van consumptiegoederen
 • de wet van het herroepingsrecht
 • de marketing et
 • Het e-commerce team
 • wetgeving persoonsgegevens

Indien deze verkoopvoorwaarden een schriftelijke vorm vereisen, geschiedt dit per brief, fax en e-mail.

Met minderjarigen mogen geen bindende koopovereenkomsten worden gesloten zonder toestemming van de ouders. Bindende koopovereenkomsten kunnen alleen worden gesloten met personen die ouder zijn dan 15 jaar. Aankopen op krediet mogen alleen worden gedaan met personen die ouder zijn dan 18 jaar.

Bestellingen 

Uw bestelling is bindend wanneer de bestelling in ons bestelsysteem is geregistreerd. Wij zijn gebonden aan uw bestelling zolang deze overeenstemt met wat in onze online winkel wordt aangeboden. Wanneer wij uw bestelling ontvangen, bevestigen wij deze en sturen u automatisch een orderbevestiging per e-mail. Lees de orderbevestiging zorgvuldig door wanneer u deze ontvangt en controleer of de orderbevestiging overeenkomt met uw bestelling.

Informatie in de onlineshop 

Wij streven ernaar onze klanten zo nauwkeurig mogelijke informatie over onze producten te verstrekken. Wij behouden ons echter het recht voor om druk- en zetfouten te maken, waardoor wij niet altijd kunnen leveren volgens de informatie in onze online winkel.

Wij behouden ons het recht voor om de bestelling of een deel ervan te annuleren indien het product niet in voorraad is.

Prijzen 

De totale kosten van de aankoop worden aangegeven op het moment van de bestelling en omvatten alle kosten in verband met de aankoop, zoals verzendkosten, verpakking, enz.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de online prijzen altijd correct zijn, maar prijsfouten kunnen voorkomen. Daarom behouden wij ons het recht voor om fouten te maken. Wij behouden ons ook het recht voor dat het door u bestelde artikel of de door u bestelde artikelen niet op voorraad zijn.

Wanneer u online geneesmiddelen op recept koopt, moet u er rekening mee houden dat er kleine prijsverschillen kunnen zijn, zodat het gereserveerde bedrag op uw bankkaart enigszins kan variëren. Het juiste bedrag van uw recepten wordt afgetrokken wanneer de voorgeschreven artikelen worden opgehaald voor verzending naar ons. Door bij ons te betalen, aanvaardt u alle kleine variaties in prijs. 

U wordt per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht van een prijswijziging die beduidend hoger ligt dan de in uw bestelling vermelde prijs en u wordt verzocht informatie te verstrekken over de vraag of u uw bestelling verder moet voorbereiden. Indien er een prijswijziging is onder de in de bestelling vermelde prijs, wordt u hiervan niet op de hoogte gesteld totdat de bestelling is geleverd/ontvangen.

Leveringen vertraging 

De goederen worden geleverd op de wijze, op de plaats en het tijdstip die in de orderbevestiging zijn vermeld. Wij zijn verantwoordelijk voor de goederen totdat u ze in ontvangst neemt, d.w.z. totdat u de goederen in uw bezit hebt gekregen.

Indien de levering van producten vertraging oploopt, zullen wij u, zodra wij hiervan op de hoogte zijn, hiervan op de hoogte stellen, samen met informatie over en eventueel wanneer de levering kan plaatsvinden, of indien het product (de producten) niet op voorraad is (zijn).

Afhankelijk van de aard van de producten en de duur van de vertraging kunt u, naar gelang van de omstandigheden, de aankoopprijs inhouden, om levering verzoeken, schadevergoeding eisen of de overeenkomst beëindigen.

Onderzoek van de producten 

Na ontvangst van de producten dient u, zodra u daartoe de gelegenheid heeft, te controleren of de levering in overeenstemming is met de orderbevestiging, of de producten tijdens het vervoer zijn beschadigd en of er sprake is van gebreken of tekorten aan de producten.

Klacht 

Indien de producten defect of gebrekkig zijn wanneer u ze in ontvangst neemt, kunt u, naargelang de omstandigheden, verzoeken om het defect te verhelpen, terug te sturen, de prijs te verminderen, te vergoeden of de aankoop te annuleren.

Defecten aan een product kunnen ons mondeling of schriftelijk worden gemeld door de klantendienst te verwittigen binnen een redelijke termijn nadat het defect of de fout werd ontdekt*. U hebt echter altijd een klachttermijn van twee maanden. Voor bewijs doeleinden raden wij u aan een klacht naar de klantendienst te sturen.

Wij zullen de ontvangst van alle klachten schriftelijk bevestigen.

0
  0
  Uw Mandje
  Uw mandje is leegTerug naar Winkel